Política de privacitat

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de LABORATORIS COLOR EGM, S. A. amb CIF A08957284 i domicili social situat al C/ PRATS DE MOLLÓ, 20 08021, BARCELONA, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès.

En compliment amb la normativa vigent, LABORATORIS COLOR EGM, S. A. informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat. Així mateix, l’informem de què tractarem les seves dades conforme a l’existència del seu consentiment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que disposem del seu consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats esmentades.

LABORATORIS COLOR EGM, S. A. informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que LABORATORIS COLOR EGM, S. A. es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o a l’adreça de correu electrònic egm@egm.es.

Al seu torn, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de LABORATORIS COLOR EGM, S. A., dirigint-se per escrit a l’adreça de correodpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.

PodPodrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de LABORATORIS COLOR EGM, S. A.