CALIBRAT DE MONITORS I IMPRESSORES

Els perfils de color, o perfils ICC, descriuen la gamma de colors que un dispositiu pot mostrar o imprimir, habitualment en el mapa de color CIE LAB. Dit d’una altra forma, descriuen els colors amb els que treballa cada dispositiu en termes absoluts.

Per a aconseguir un correcte tractament de color i qualitat d’impressió, és imprescindible un bon calibrat de monitors i impressores.

PERFILS DE COLOR A EGM

A EGM creem els nostres propis perfils de color fent ús d’eines i software d’alta precisió com el EyeOne Pro2 X-Rite, I1 Profiler i GMG.

Disposem de la certificació FOGRA per a generar proves d’impressió vàlides, tot garantint una alta qualitat i fiabilitat en la creació de proves de contracte o impressions de validació. Aquest procés certifica el correcte tractament del color i qualitat final de la entrega dels arxius d’imatge, independentment del sistema sobre el que vagin a ser impresos.